Clotify
Regulamin konkursu 18.05

REGULAMIN “Wielkie Wietrzenie Szafy”
I. ORGANIZATOR
Organizatorami są:
Szkoła Mody Viamoda
/ADRES/
NIP:
REGON:
oraz
Clotify, LLC
Palmer, AK, USA
II. TERMIN, MIEJSCE
18 maja 2018 roku od godz. 12:00 w ..............
III. UCZESTNICTWO

1. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym
samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na
zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i
drukowanych (imię, nazwisko, adres,.....).
3. Uczestnik wyraża zgodę na filmowanie, fotografowanie oraz rejestrowanie na
dowolnych nośnikach wizerunku (wizualnej prezentacji) dla celów publikacji, promocji
i reklamy, które Organizator uzna za odpowiednie dla celu upubliczniania informacji o
wydarzeniu. Fotografie i obrazy będą mogły być kopiowane, eksponowane I
pokazywane publicznie lub zaadoptowane wszelkimi sposobami do wszelkiego
4. Uczestnik dokonujący sprzedaży odzieży podczas wydarzenia jest wyłącznie
odpowiedzialny za oferowany do sprzedazy/ wymiany towar oraz odprowadzenie
naleznego podatku.DO ZOBACZENIA 

Strony na których możesz śledzić Clotify :                    


Jak zainstalować Clotify: